Ta emot naturens helande kraft

Allt är olika energi i rörelse. Olika träd har en unik energi, björk har en lättare energi än gran och ek, till exempel.Min erfarenhet är att om du ger reiki till naturen helar du dig själv och tränar en annan del av ditt intuitiva sinne. Människor har i alla tider låtit sig helas av naturen. Det hjälper dig både att vara närvarande i nuet och att öka din känslighet för andra dimensioner, och du helas.

Naturen har en egen förmåga att hela! Naturens kraft är ren kravlös kärlek och den finns i överflöd. Naturen renar vår aura och när vi öppnar oss kan vi låta naturen och träden hela oss.

När vi öppnar oss för naturens kärlek börjar vi att ta emot mer kärlek i våra liv på alla plan och ju mer kärlek kan du också ge ut – så ta dig tid att lyssna till naturens stilla röst.

Så här kan du göra!

Börja med att be att naturen ska ge dig det helande som du behöver just nu. När du är ute i naturen ska du lägga märke till om din blick dras till ett visst träd.

ett träd i naturen som dina blickar dras till.

Sätt dig under trädet eller luta dig mot trädet. Blunda.

Öppna dig nu för reiki och känn hur reikienergin flödar ut genom dig och till trädet – och att trädet ger dig tlllbaka reiki. Känn att du är sammanlänkad med trädet.

Ta nu kontakt med trädens ande – och lägg märke till hur det känns.

Föreställ dig trädets visdom. Vad skulle det vilja säga till dig just nu?

Försök nu att uppleva trädet med alla sinnen. Känn den livskraft som pulserar i trädet. Känn att du också fylls livskraften och den kravlösa kärleken.

Visst var det enkelt? Men ofta är det det enkla vi behöver mest..

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen