Reiki Master och helhetsterapiutbildning

Reiki Master är tre kurshelger med 1-2 månader mellan med olika teman. Efter kursen ska du kunna ha en mottagning ochareta med Reiki om du vill. Om du går den fjärde kurshelgen, Reiki Master Teacher kan du också hålla egna kurser från grundkurs till masternivå.

Jag som utbildar dig är nog en av de mest välutbildade inom Reiki i Sverige och jag har också hållit Reikikurser i Japan.

under kursen har du en utbildningsklient som du ska ge tio behandlingar till.

Första kurshelgen – Energikroppen

Under den första kurshelgen gör vi olika energihöjande övningar och du lär dig känna igen den helande kraften och bygga upp den. Du får den första delen av masterinitieringen.

Du lär dig att behandla olika sjukdomar och tilläggsmetoder som har med energikroppen att göra, för att öka vår energi och kronisk värk. Du lär dig tilläggsmetoder för utbrändhet, fibromyalgi, olika reumatiska sjukdomar. Du lär dig hur underskott och överskott av energi i våra chakran påverkar oss och hur du kan förändra vad som händer dig i livet genom att förändra din energi i chakran

Andra kurshelgen – Känslokroppen

på denna kurshelg lär dig att behandla känslomässiga obalanser och du lär dig att känna i din egen kropp vad den andra personen signalerar och du lär dig också att använda din helande energi så att den påverkar en hel grupp med människor moduler känner dig tömd på energi. Du lär dig olika metoder att behålla din egen energi. Under denna kurshelg får du handledning för din utbildningsklient och tips hur du kan lägga till olika delar.

Du lär dig olika vägledda meditationer som du kan använda när du gerreikibehandlingar och har reikigrupper

Tredje kurshelgen – Den andliga kroppen

På denna kurshelg får du den avslutande masterinitieringen och du lär dig olika symboler och mantran som hör till mästarnivån. Vi gör fler energihöjande övningar och du lär dig samarbeta med healingguider och andliga vägledare under healingen. Du lär dig också att ge avancerad healing och initiera andra

Fjärde kurshelgen – Reiki Master Teacher

Denna kurshelg är frivillig för de som gått Reiki masterdelen. Här får du lära dig att utbilda i alla grader av Reiki, hur man håller en grundkurs och fortsättningskurs och tips hur man lyckas som företagare med Reiki.

Du får en pärm med allt kursmaterial under kursen och två diplom, ett som Reiki Master och ett som Reiki Master  Teacher.

Förkunskaper: Reiki Grundkurs och Reiki fortsättningskurs. Du behöver inte ha gått kurserna hos mig.

Här hittar du aktuella kursdatum