Hantera Stress

Hantera stress

Tidigare skrev jag att ett sätt att hantera stress bättre är att ändra sina tankar omkring det som stressar. Här ska jag beskriva några metoder mer utförligt, hur man kan tänka mer positivt!
Alla människor för ett inre samtal hela tiden. Det första steget att hantera stress bättre är att bli medveten om hur det inre samtalet ser ut. Jag vet att man kan träna och förändra tankar så att de blir mer helande och positiva för oss än negativa. Det är precis som all annan träning fast i tankarna!

Man har forskat och upptäckt att människor har lättare att fokusera på när vi misslyckas. Därför måste vi ofta träna oss att lyfta fram det positiva vi gör. Vi behöver samla på prestationspåminnare! När vi har gjort något bra kan påminna oss detta genom att tänka att ”jag klarade av det trots att…”

Det finns olika knep för det här, att skriva ner vad som oroar en och försök hitta ett mönster, en slags dagbok. Eller också kan man göra som en övning att skriva på en lapp alla negativa tankar som dyker upp.

Man brukar dela upp teknikerna i två kategorier

  • Tekniker att stänga ute negativa tankar – det kallas ”tankestopp”
  • Tekniker att ändra tankarna om situationen, till exempel att säga att ”Det är en utmaning” istället för att ”Det är svårt”.

Tankestopp

Ett sätt är att stoppa negativa tankar är genom en trigger! Man kanske kan se en stoppskylt framför sig snabbt när man tänker något man mår dåligt av. Eller man kan använda en fysisk trigger, som att knyta näven när det är något man vill stänga ute. Bägge de här metoderna kräver mycket träning, jag har själv inte lyckats med det. (Men jag har förståss inte tränat heller.)

Ändra tankarna

Det andra sättet är att snabbt ändra tankarna till en möjlighet, till exempel ”Jag klarar det om….” Jag kan inte bli då istället ”Jag kan om…” Då får de inte så stort känslomässigt grepp om oss. Man kan kombinera de här två olka metoderna också, både tankestopp och ändra tankarna.

Tankestopp fungerar inte om man är riktigt stressad eller orolig. Då kan det bli motsatsen istället, att man kommer ihåg att det var något man skulle stoppa. Så när man är riktigt stressad aktiveras istället det automatiska tankesystemet och då försöker man minnas vad man skulle stänga ute istället för det man verkligen skulle stänga ute.

Argumentering

En annan bra teknik för att ändra stress och oro är argumentering. Då försöker man att tänka rationellt. Till exempel: Om du tänker ”Jag har för mycket att göra”eller ”Jag är långsam” så använder du ett tankestopp och tänker sedan ”Vad ligger bakom? Finns det någon grund för det? Har jag visat motsatsen någon gång? Och kan jag i så fall kompensera det på något annat jag är bra på?”

Omstrukturering

Du kanske måste acceptera situationen som den är men då kan du ändra perspektiv och försöka göra det till en styrka istället. Till exempel om du sökt ett jobb du inte fått så kan du tänka att det är en bra erfarenhet att ha till senare. Om man upplever att någon annan är bättre än en själv använder man de som en möjlighet att mäta sina färdigheter och se efter hur långt man själv kan nå.

Man kan också använda sig av affirmationstekniker, andningsövningar, avslappning, som till exempel progressiv avslappning, att lyssna på kroppens signaler och vara närvarande i nuet som man lär sig genom reiki, och det ska jag skriva mer om på denna sida.

Kontakta mig

Har du frågor och funderingar?

Kontakta mig här för att få svar. Ring mig gärna på tel 054-190 111
eller skriv!

Rulla till toppen