Om motivation

Vad gör oss egentligen motiverade?

Här ska jag skriva lite om motivation. Hur motiverade vi är beror på styrkan i förväntningen och hur högt vi värderar målet vi vill uppnå.

Ju högre förväntan, desto större motivation har vi, men det är inte bara det som gör oss motiverade. Målet måste vara något vi värderar och som vi tror att vi kan uppnå.

Här finns det två typer av människor. En del har en yttre motivation. Då gör man något för att få en belöning av andra eller undvika bestraffning. Det kan till exempel vara att banta för att inte se tjock ut. Man vill uppnå sociala eller materiella mål.

Har man en inre motivation vill man utföra aktiviteten för tillfredställellsen man får av det. Här är motivationen en känslomässig belöning, och inte en materiell.

Men det har visat sig att om vi börjar att få yttre belöningar för det vi är motiverade att göra, till exempel att ge healing behandlingar mot betalning, och människor inte sedan vill betala igen, då försvinner också motivationen vi hade innan. Då sjunker både motivationen och prestationen. Därför ska man använda belöningar bara kopplat till ett beteende. För om man säger till ett barn att ”du får pengar om du städar ditt rum” så kommer barnet att vilja ha pengar för att städa rummet varje gång. Däremot kan man belöna ett utfört beteende med bättre resultat.

Kontakta mig

Har du frågor och funderingar?

Kontakta mig här för att få svar. Ring mig gärna på tel 054-190 111
eller skriv!

Rulla till toppen