Reiki symbol och kristall

Vad är Reikihealing?

Vad är reikihealing? Här får du en snabb överblick vad reiki är och när reiki är bra.
När man ger en reikibehandling lägger man händerna i olika positioner för att stärka livsenergin och aktivera den självläkande förmågan hos människan. Man aktiverar immunförsvaret och den självläkande kraften inifrån!


Reiki är den mest använda healing traditionen i Sverige och den som det också går att visa vetenskapligt mätbara effekter från, eftersom beröringen ger stressreducering, lindrar smärta, och aktiverar ett välbefinnande hormon, oxytocin. Även om man inte tror på en övernaturlig kraft, och därför är bra att använda för stressreducering. Behandlingen utförs under ungefär en timme när man ligger påklädd på en behandlingsbänk i en lugn miljö.

Tanken med att leva med reiki kommer från buddismen och innebär att livet ska vara enkelt, att leva i nuet och välja att se det harmoniska omkring oss istället för tvärtom.
Reiki grundar sig på den gamla österländska filosofin om en livsenergi som genomströmmar allt levande. Den kallas på japanska ”ki” och på kinesiska ”chi”. Det finns olika typer av ki-energi. Reiki är den sorts ki som upprätthåller harmonin i universum och återställer den perfekta harmonin, där man aktiverar reiki. Kienergin blir då reiki där man tänker sig helandet. Ki-energi genomströmmar alla sorts material, och finns överallt i olika mängd.

När man lärt sig reiki flödar ki genom händerna kraftigare än förut även i andra sammanhang än när man ger en behandling. Man kan vara i en folksamling och plötsligt uppleva hur det hettar i händerna, när det finns någon där som behöver helande.

Man brukar säga att reiki är en mer högfrekvent livsenergi än den som finns i vår aura, som också är gjord av livsenergi. Vår aura, energifältet omkring oss förstärks. Ki-energin blir tätare och ger oss skydd för yttre energipåverkan.

När man börjar ge sig själv reiki börjar den nya högfrekventa livsenergin att genomströmma varje cell i kroppen mer och mer, och man börjar att utstråla mer livsenergi och helande både till sig själv och till sin omgivning.Detta större flöde av livsenergi påverkar i sin tur den fysiska kroppen, som börjar att läka sig själv.
Levnadssättet innebär att acceptera sig själv som man är, och leva närvarande i nuet genom att lyssna till sina sinnen, fysiska och känslomässiga behov. Det berättar många elever efter att de har gått mina kurser.

För en del kan Reiki kännas som den varmaste harmoniska eller kärleksfulla känsla vi föreställer oss, och den lär vi oss att känna igen som reiki. Vi får mer kraft att börja helas både fysiskt och själsligt. Själen börjar läka de själsliga sår, som bromsar flödet av livsenergin i kroppen.

Du kan känna en djup avslappning och balans efter en tids regelbunden reikibehandling. Det är en bra möjlighet att ta itu med det du vill i ditt liv. Den helande kraften i sig äger vi inte och den kommer inte från oss men vi är en del av den.

Sammanfattning – vad Reiki är

 • Reiki är den dimension av harmoni som alltid finns omkring oss
 • En karta över Universums perfekta balans!
 • Där man riktar sin uppmärksamhet, där aktiveras Reiki. Det kan vara områden, djur eller människor.
 • Ren kärlek, ren ande…En ren livskraft

När är Reiki bra?

 • Speciellt läkande har reiki visat sig vara för dig som…
 • Vill sänka stressnivån i ditt liv. STRESSREDUCERANDE!
 • Vill ha balanserad hälsa; fysiskt, känslomässigt, mentalt och andligt.
 • Vill hitta kraften i ditt liv och dina dagliga situationer genom Reikis livnadsprinciper.
 • Vill ha en verksam teknik för din personliga utveckling och tillväxt.
 • Vill förbättra och stärka ditt självförtroende.
 • Vill utveckla kreativitet, minne och intuition. (Jag har sänkt mitt sömnbehov med ungefär en och en halv timme genom att reiki också ger koncentrerad sömn!)
Kontakta mig

Har du frågor och funderingar?

Kontakta mig här för att få svar. Ring mig gärna på tel 054-190 111
eller skriv!

Rulla till toppen