Meditation för att stilla dina tankar

Om du är stressad eller har varit utbränd kan till och med en meditation där man visualiserar inre ljus kännas för ansträngande. Då kan denna meditation för att vila och stilla dina tankar vara bra. Tänd ett ljus och vila blicken på ljuset. Lägg märke till

Meditation med det vita ljuset

Detta är en av de vanligaste meditationerna, och ger mycket snabbt resultat. Jag har en variant av den i min bok "Reiki-en komplett handbok" och "Stora Grundkurshandboken" Man kan också föreställa sig en värme som sprider sig i kroppen om det är svårt att tänka sig

Änglameditation

Här är en änglameditation du kan använda i både healing och änglamassage Denna metod kommer inte från den ursprungliga änglamassagen, men den finns med som en av extrametoderna - Änglakraft - i distanskursen. Du kan använda den både om du gör traditionell massage eller healing för

Övningar för solar plexus

Jag kommer att skriva mer om chakran då och då, men till dess ger jag ge dig här några affirmationer och dagliga frågortill varje chakra som jag tycker är bra. De är tagna från en bok om chakran som heter "Chakrahealing för inre harmoni och

Övningar för hjärtchakrat

Jag kommer att skriva mer om chakran då och då, men till dess ger jag ge dig här några affirmationer och dagliga frågortill varje chakra som jag tycker är bra. De är tagna från en bok om chakran som heter "Chakrahealing för inre harmoni och

Övningar för halschakrat

Jag kommer att skriva mer om chakran då och då, men till dess ger jag ge dig här några affirmationer och dagliga frågortill varje chakra som jag tycker är bra. De är tagna från en bok om chakran som heter "Chakrahealing för inre harmoni och

Övningar för pannchakrat

Jag kommer att skriva mer om chakran då och då, men till dess ger jag ge dig här några affirmationer och dagliga frågortill varje chakra som jag tycker är bra. De är tagna från en bok om chakran som heter "Chakrahealing för inre harmoni och

Övningar för kronchakrat

I varje chakra finns en utåtgående virvel där vi ger ut energi och en inåtgående virvel där vi hämtar energi. Från kronchakrat hämtar vi energi från solen och från den andliga världen. Här kan vi dra till oss och manifestera den tunnaste och mest högfrekventa

Färgmeditation

Med denna meditation kan du uppnå både hälsa och personlig utveckling. I meditation fyller du din kropp med en färg. Detta kan du göra i helandesyfte eller för att se var du står i livet just nu. Här används de sju regnbågsfärgerna. Lägg märke till vilken

Chakrameditation

Varje chakra är en symbol för ett livsområde. När man mediterar över sina chakran aktiverar man också det livsområde som chakrat symboliserar, och man får mer harmoni, visdom och energi i sitt liv. Det finns många olika chakrameditationer, här får du en enkel och alldeles