Övningar för solar plexus

Jag kommer att skriva mer om chakran då och då, men till dess ger jag ge dig här några affirmationer och dagliga frågortill varje chakra som jag tycker är bra. De är tagna från en bok om chakran som heter ”Chakrahealing för inre harmoni och balans” av Liz Simpson.

Upprepa en mening som du väljer för varje dag som känns stärkande för dig.

Affirmationer som aktiverar Solar Plexus energi

(Från boken Chakrahealing för inre harmoni och balans)

Jag accepterar mig själv som jag är

Jag vet att jag kommer att bli så bra jag kan bli

Jag bestämmer mig för att behandla mig själv med är och respekt

Min inre kraft blir starkare för varje dag

Jag är min egen person. Jag väljer hur jag tänker och handlar.

Jag förtjänar all den kärlek, respekt, glädje och framtidstro jag får och är öppen för alla goda ting i livet.

Dagliga övningar som hjälper dig att aktivera Solar Plexus

(Från boken Chakrahealing för inre harmoni och balans)

Vilka risker kan du ta för att stärka dit inre kraftförråd? Fundera på möjligheten att konfrontera rädsla som hänger ihop med en speciell person. Hur kan du få relationen till honom/henne att bli mer jämbördig?

Har du handlat på ett undergivet sätt nyligen? Var det till någon nytta? Hur förhindrar du att det händer igen? Visualisera ett mer lyckosamt resultat

Finns det någon du beundrar som äger sig själv?

Hur framställer hon/han sin inre styrka? På vilket sätt kan du ta efter honom / henne? När du ställs inför ett avgörande beslut kan du föreställa dig hur den personen skulle göra?

Hur använder du din ilska? Kontrollerad ilska är ett hälsosamt uttryck för inre styrka. Träna dig att ge utlopp för din ilska genom att slå en kudde.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen