Medial övning i psykometri

Här ska jag berätta hur du kan träna dig att avläsa energin som finns i allt omkring oss. Denna förmåga att kunna få känslor och inre bilder av det som hänt genom att bara hålla i en sak eller ett smycke eller ett annat föremål

Kontakta naturväsen

Här ska jag berätta hur du kan känna närvaron av naturens levande energi och andar omkring oss som kommer från andra världar och dimensioner! Du kommer inte att se dem fysiskt med ögonen utan du kommer att kunna se dem och färdas i deras världar. Våra

Astralresor och fjärrsyn

Astralresor och fjärrsyn Ibland får jag extra svåra uppdrag. Till exempel att leta försvunna människor och där man misstänker att ett mord har begåtts. Då har jag fått extra hjälp av den här metoden att gå in i djupavslappning. Jag har gått en kurs i Fjärrsyn, en resa

Olika former av mediumskap

Medial förmågaMedial vägledning eller medial sittning innebär att man använder sig av andra sidor av sin mediala förmåga, som att se in i framtiden eller i förfluten tid, och man kan använda olika redskap och "spå" som att se i kristallkula, tarotkort, runor och annat.

Naturväsen, devor och naturens egen själ

Devor, naturväsen och andra andliga dimensionerJag tror inte bara att det finns en andevärld, utan oändligt, och ett samlingsnamn för devor och naturens andar är astralväsen.! Precis som vårt universum är oändligt så är andevärlden oändlig.Vi har bara kommit i kontakt med en bråkdel av alla

Behöver man vara rädd för det övernaturliga?

Ibland läser man om medial utveckling att man ska vara försiktig med olika andliga saker för det kan vara farligt för oss. Medium varnar för att göra ”Anden i glaset” och sådant.  Men jag tror att rädslan för onda andar kan öppna oss för det vi

Multidimensionellt medvetande

Att tänka multidimensionellt istället för linjärt Jag tror att vi lever i ett universum som är oändligt på många olika plan, men det är ett universum med ett gemensamt medvetande. Om man kan träna sig att vidga sitt medvetande bortom den materiella världen kan vi uppleva