Änglar och skyddsänglar

Visste du att var och en av oss har en egen skyddsängel som följt oss under hela livet? Här skall jag berätta mer om änglar och de budskap de kan ge till oss.   Ljusguider, änglar och andliga hjälpare I den judiska och kristna traditionen tror man att alla