Hur man tolkar tarotkort

Här ska jag berätta hur man kan tolka tarotkort.
Det tog ungefär tio år efter att jag börjat ge vägledning till människor innan jag köpte tarotkort och det beror på att man egentligen inte ska låta sig styras av korten, utan de inre bilderna man får av framtiden. Om man är nybörjare är det bättre att träna sig att sortera intrycken, vad som är fantasi och vad som är intuition och uppmärksamma de snabba budskap man får. Det räcker ofta att jag ser på människan som sätter sig framför mig för att få vägledning, vad de har omkring sig i livet. Men för personen som vill ha vägledning eller vill bli spådd är det ofta en trygghet om man ser samma sak i korten också.
Olika böcker och kortlekar har ofta olika tolkningar av vad korten kan betyda, därför är mina kurser uppbyggda på att du ska lära dig den djupare symboliken i korten och din egen tolkning. Här ska jag berätta hur jag gör för att se in i framtiden med hjälp av tarotkort.
När du hittat din egen tolkning av vad korten står för, ska du lära dig så mycket varianter som möjligt utifrån varje korts huvudtema. Då kan du senare genom din intuition hämta fram just den variant av betydelse som är rätt just då och lättare fokusera på helheten när du lägger flera kort.

Så här går det till:

Sedan jag var tonåring har jag arbetat med medial vägledning, det var ett släktarv jag förvaltade.
Både arv och miljö är viktiga faktorer för att utvecla medial begåvning som barn och jag hade turen att växa upp i en liten by vid Stöttingsfjället i Lappland, där själva naturen skapade en tro på en kraft högre än oss själva. Det visar sig tydligt där att vi är delar av en helhet, naturens kretslopp av död och återfödelse och inte åtskilda ens av tid och rum.
Jag använde mig i många år inte av kort för att se in i framtiden, det är först de senaste åren jag använt kort. Jag tror att det är bäst att utveckla sin intuition så att man kan se in i framtiden utan kort, annars kan man tro att man är beroende av tarotkort för att se in i framtiden. Så det är inget för nybörjare!

Eftersom jag såg in i framtiden utan redskap gav det mig en tillit att kunskapen finns tillgänglig inom oss och inte i yttre ting. Om vi tror att vi behöver yttre redskap för att tolka framtiden, kan vi riskera att bli beroende av dessa redskap för att få vägledning!

Det hindrar oss istället att lita på vår egen inre röst. När jag hade detta i klart medvetande kunde jag sedan använda tarot av praktiska skäl, för att snabbare hitta form och struktur till det jag ser.

Till exempel:

Med tarotkort har jag lättare att se tidsföljd.

Jag kan också se medvetet och omedvetet motiv hos personen som frågar mig, eller ens partner, om något och även var personen står i sin egen andliga och själsliga utveckling.

Man kan också lägga kort varje dag själv och då är korten en bra hjälp.
Korten kan vara en exakt spegel av vår själ genom dess symboler och visar var vi står i vår utveckling och av vad som händer i våra liv, precis som drömtolkning och bildterapi.

På detta sätt kan Tarot vara ett hjälpmedel att klarare se sig själv och sin delaktighet i helheten, som kan vara svårt utan kort om man inte alltid vill ta till sig det.
Vi har alltid ett val och det är en hjälp att skapa den bästa möjliga framtiden om man ser valen man har i förväg. Framtiden är nämligen inte förutbestämd tror jag, utan vi kan förändra vår framtid utifrån våra handlingar i nuet.

Jag använder tarotkorten som ”nyckelhål” för ett inre seende. På det sättet kunde jag ställa mig frågan ”Var ska jag åka för att få bäst semester” och fick en tydlig bild av ett thailändskt tempel samt beskrivning hur jag skulle lägga upp min semesterresa. Ett mer vardagligt exempel är att jag kan fråga korten hur jag ska utforma en annonstext för bäst resultat. Det underlättar att få inre bilder och är det jag betonar i denna bok men det är inte nödvändigt! Lagen om synkronicitet säger att ju starkare fråga vi sänder ut, desto tydligare får vi svar.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen