Sanndrömmar

Sanndrömmar En sanndröm är när man drömmer något som sedan slår in. Jag har haft sanndrömmar då och då under mitt liv, men det är inget som går att styra över och det är helt uteslutet att det är en slump för en hel drömmar är

Ut ur kroppen upplevelse

Sömnparalys - ett förstadium till ut-ur kroppen upplevelser Det finns ett tillstånd där man vaknar men man kan inte röra kroppen. Detta tillstånd upplever de flesta som mycket obehagligt men jag tror att det är ett förstadium till att kunna skilja själen från kroppen, UKU, och

En död man berättar hur man får kontakt

Ett budskap under en seans Här ska jag berätta om ett ovanligt budskap jag fick under en seans. Ibland är mitt jobb fantastiskt roligt, och om jag skulle skriva en bok om mitt arbete skulle den bli ganska spännande tror jag. I helgen var jag och