Tidningen Näras andliga kryssning

Jag är en av profilerna i Tidningen Nära och under kryssningen håller jag storseans. Jag håller också föreläsningar i hur du kan utveckla din egen mediala förmåga och ut ur […]

Tidningen Näras andliga kryssning Läs mer »