Dimensioner och guider

Färdas mellan dimensioner och möt din andliga guide | Karlstad

En kurs där du lär dig färdas i andliga dimensioner för att hämta kunskap från andliga mästare, änglar, guider och lär dig mer om dimensioner och frekvenshöjning. Vi gör trumresor […]

Färdas mellan dimensioner och möt din andliga guide | Karlstad Läs mer »