Karuna betyder medkänsla

Alla kan använda symboler i healing som hjälpmedel. Karuna reiki är en uppsättning av symboler som används för att fokusera kraft i ett specellt område. För det behöver man inga kurser och initieringar anser jag, alla kan fylla symbolerna själv med kraft.

Att använda symboler i healing

För många år sedan gick jag kurs i Karuna reiki och blev lärare i metoden. Jag fick lära mig olika symboler och blev initierad till Karuna Master.

Men jag tror att grundaren har fel, att man måste ha lärt sig reiki först och bli initierad i Karuna reiki för att använda sig av symbolerna. Här lär jag dig symbolerna och du kan använda dem direkt och själv energiladda dem och använda dem för att hela dig själv och andra, och träna dig att ha medkänsla. Du får prova själv.

Min teori är att du inte behöver gå en kurs i Karuna reiki eller bli initierad för att kunna använda metoden. För att testa min teori har jag denna sida, där du kan läsa om människors upplevelser med att använda helande symboler, utan initieringar och utan kurser! Du kan själv prova.

Metoden bygger på symboler och man använder metoden och symbolerna på samma sätt som reikisymbolerna.

Alla kan få kontakt med samma energi genom att meditera över vad symbolerna betyder. Man behöver inte ha gått ens en healingkurs för att kunna ha nytta av att visualisera och ge healing med symboler. Karuna betyder dessutom medkänsla, och alla mår bra av att meditera över medkänsla. Motsatsen är ju att man försöker att gömma något för att man tror att det skulle vara farligt på något sätt. Men i så fall skulle man få gömma alla kulturers healingsymboler och här är tanken att önska sig själv och andra gott och jag har märkt att ju mer öppet man gör olika tekniker, desto mer medkänsla sprider man.

Alla kan använda helande symboler utan att vara reikimästare och utan att ha blivit initierad. Jag gjorde experiment med min teori, och det visade sig att alla fick helande kraft och lärde sig utan initieringar, men jag fick inte vara lärare i Karuna reiki. Jag ställer inte upp på de riktlinjer som fanns eftersom jag tror att alla kan använda Karuna reiki utan att behöva gå kurser och bli initierad. Jag vet av erfarenhet att det är så. Men skulle någon övertyga mig om motsatsen, skulle jag förståss följa reglerna för Karunareikilärare igen.

Tills dess lär jag ut och berättar om det jag kan här på sidan gratis. Det tror jag är medkänsla, att man vill dela med sig av det som kan hela andra. Inga symboler som man önskar ska göra gott kan skada, de är ju bara symboler som man själv fyller med innehåll.

Det var bara jag som Karuna reikimästare som vågade ifrågasätta det jag lärt mig, så jag gjorde en hel del tester för att bevisa min teori, att man behövde initieringar och kurser. Jag kom fram till att man inte ska ha kurser om det inte behövs! Jag är inte den som följer strömmen, ska vi få ett nytt tänkande måste man våga följa det man tror på!

Här ska jag berätta varför jag tror att man inte behöver initieringar eller kurs i Karuna reiki.

Min teori är att om man läser vad en symbol betyder och mediterar att man är ett med betydelsen samtidigt som man visualiserar symbolen och säger mantrat, då har man skapat en länk mellan symbolen och energin, och kan använda den i healing. Då behövs det inga initieringar och kurser, så kan man göra med alla helande symboler. Man kan själv kanalisera olika symboler.

Man kan ta ett symbollexikon och meditera över gamla symboler och få kontakt med samma energi som grundarna har avsett på det sättet också. Jag tror att symboler är en länk till den kraft den symboliserar. När man använder symboler i healing kan man snabbt komma i kontakt med den energi den symboliserar utan att meditera en lång stund. Det anser jag är själva poängen med att använda symboler i healing.

Därför anser jag inte att helande symboler behöver vara hemliga. De är bara hjälpmedel och om man vet hur man kan använda dem kan man snabbt få tag i samma känsla och energi genom symbolen, helt utan att det är något övernaturligt med det. Jag är helt säker på att man inte behöver gå kurer för att initieras i en speciell energi och jag har egen erfarenhet av det.

Jag tror att det du lär dig här på sidan ersätter en kurs i Karuna reiki, utifrån vad jag lärt mig och provat. Det jag skriver här är min egen tolkning av min kunskap och om du går en kurs i Karuna reiki får du lära dig något helt annat

Rulla till toppen