Olika andliga dimensioner

Jag tror inte bara att det finns en andevärld, utan oändligt!

Precis som vårt universum är oändligt så är andevärlden oändlig.

Vi har bara kommit i kontakt med en bråkdel av alla de andliga väsen och världar som finns.
På kurserna ibland i medialitet brukar deltagarna få i uppgift att ta kontakt med andeväsen som vanligtvis inte får komma till tals eller bli upptäckta – som kvaddrar, till exempel.

Kontakten med andevärldarna hjälper oss att vara mer kreativa. Vi får syn på andra perspektiv i livet!

De vanligaste andliga dimensionerna vi som medium brukar ha kontakt med är den dimension där döda anhöriga finns, som är den mest fysiska av de olika andevärldarna, andliga hjälpare och änglavärlden. Ibland brukar vi också ha kontakt med naturväsen, vättar, älvor, tomtar och sådant. De har mest till syfte att lära oss att vara närvarande i nuet.

De vill inte kallas guider

Den andliga världen är mycket noga med att de inte guidar oss, utan de vägleder oss att själv fatta rätt beslut, men de guidar inte, utan de väntar tills vi tar första steget. Att en del kallar dem guider är en dålig översättning från engelska, det de vill kallas är andliga hjälpare eller vägledare.

De viktiga besluten tar vi själva, de vill inte guida utan istället hjälpa oss att själv välja och hitta den bästa vägen.

Därför kan det ibland vara så att när vi tycker att vi som bäst behöver ett råd så får vi ingen vägledning alls. Och det är då den andliga världen står vid sidan och inväntar och ser hur vi hanterar situationen, innan de vägleder oss vidare.

Rulla till toppen