Naturväsen och andra andliga dimensioner

Den

Jag tror inte bara att det finns en andevärld, utan oändligt! 

Precis som vårt universum är oändligt så är andevärlden oändlig.

Vi har bara kommit i kontakt med en bråkdel av alla de andliga väsen och världar som finns. Vi kanske ser olika väsen som vår kultur har lärt oss att se dem, för i tiden var det vättar och troll, devor, naturväsen och elementarandar (de fysiska elementens väsen, bergens och sjöarnas naturväsen.)

Devor, naturväsen och andra andliga dimensioner

Jag tror inte bara att det finns en andevärld, utan oändligt! 

Precis som vårt universum är oändligt så är andevärlden oändlig.

Vi har bara kommit i kontakt med en bråkdel av alla de andliga väsen och världar som finns. Vi kanske ser olika väsen som vår kultur har lärt oss att se dem, för i tiden var det vättar och troll, devor, naturväsen och elementarandar (de fysiska elementens väsen, bergens och sjöarnas naturväsen.)

Men sedan vi slutade tro på sådant har vi stängt portarna till dessa andevärldar. Genom att börja tro släpper vi in dem i världen igen, och naturens andevärldar kan bara berika oss och hjälpa oss att se naturen som besjälad. Varje del i naturen har sina egna andliga beskyddare som man kan försöka kommunicera med. Kontakten med andevärldarna hjälper oss att vara mer kreativa. Vi får syn på andra perspektiv i livet och kan få hjälp i naturen av de väsen som finns där när vi behöver det!

På kurserna i medialitet brukar deltagarna ibland få i uppgift att ta kontakt med andeväsen som vanligtvis inte får komma till tals eller bli upptäckta – som kvaddrarna, till exempel som kom och presenterade sig själva och ville att vi skulle räkna med dem i våra liv och få och vägledning och nya synsätt.

De vanligaste andliga dimensionerna vi som medium brukar ha kontakt med är den dimension där döda anhöriga finns, som är den mest fysiska av de olika andevärldarna, andliga hjälpare och änglavärlden. Ibland brukar vi också ha kontakt med naturväsen, vättar, älvor, tomtar och sådant. De har mest till syfte att lära oss att vara närvarande i nuet.

På dessa sidor kommer jag att skriva om olika andliga världar och astralväsen.

De viktiga besluten tar vi själva, de vill inte guida utan istället hjälpa oss att själv välja och hitta den bästa vägen. 

Därför kan det ibland vara så att när vi tycker att vi som bäst behöver ett råd så får vi ingen vägledning alls. Och det är då den andliga världen står vid sidan och inväntar och ser hur vi hanterar situationen, innan de vägleder oss vidare.

a kommit i kontakt med en bråkdel av alla de andliga väsen och världar som finns. Vi kanske ser olika väsen som vår kultur har lärt oss att se dem, för i tiden var det vättar och troll, devor, naturväsen och elementarandar (de fysiska elementens väsen, bergens och sjöarnas naturväsen.)

Men sedan vi slutade tro på sådant har vi stängt portarna till dessa andevärldar. Genom att börja tro släpper vi in dem i världen igen, och naturens andevärldar kan bara berika oss och hjälpa oss att se naturen som besjälad. Varje del i naturen har sina egna andliga beskyddare som man kan försöka kommunicera med. Kontakten med andevärldarna hjälper oss att vara mer kreativa. Vi får syn på andra perspektiv i livet och kan få hjälp i naturen av de väsen som finns där när vi behöver det!

På kurserna i medialitet brukar deltagarna ibland få i uppgift att ta kontakt med andeväsen som vanligtvis inte får komma till tals eller bli upptäckta – som kvaddrarna, till exempel som kom och presenterade sig själva och ville att vi skulle räkna med dem i våra liv och få och vägledning och nya synsätt.

De vanligaste andliga dimensionerna vi som medium brukar ha kontakt med är den dimension där döda anhöriga finns, som är den mest fysiska av de olika andevärldarna, andliga hjälpare och änglavärlden. Ibland brukar vi också ha kontakt med naturväsen, vättar, älvor, tomtar och sådant. De har mest till syfte att lära oss att vara närvarande i nuet.

På dessa sidor kommer jag att skriva om olika andliga världar och astralväsen.

Den andliga världen vägleder oss att själv fatta rätt beslut, men de guidar inte, utan de väntar tills vi tar första steget.

De viktiga besluten tar vi själva, de vill inte guida utan istället hjälpa oss att själv välja och hitta den bästa vägen. 

Därför kan det ibland vara så att när vi tycker att vi som bäst behöver ett råd så får vi ingen vägledning alls. Och det är då den andliga världen står vid sidan och inväntar och ser hur vi hanterar situationen, innan de vägleder oss vidare.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen