Hantera Stress

Vad är stress?

Begreppet stress myntades av en klumpig professor som skulle undersöka hormoner hos möss på 1930-talet. Han jagade dem med kvast och stack dem med nålar och till sin förvåning upptäckte han att de fick magsår. Då provade han att ge mössen saltlösning och de fick ändå samma reaktioner, för han var ju lika klumpig. Han började tänka att det fanns ett samband mellan hur mössen blev behandlade och deras sjukdomar, och han kallade det stress.

Stressor kallas det som ställer krav på oss och får oss att reagera. Hur intensiva kraven upplevs av oss, bestämmer hur stressade vi känner oss. Det är alltså våra upplevda krav, och hur vi bedömer vår förmåga att klara kraven som gör att vi känner oss stressade. När vi blivit stressade inför något så har vi också gjort en bedömning av konsekvenserna vad som händer om vi inte lyckas med kraven. Och det som gör oss ännu mer stressade är hur vi kommer att uppleva oss själva som personer om vi misslyckas med kraven som stressar oss.

Alltså – det som stressar oss mest är det som gör att vi också värderar oss själva som personer sämre. Om vi bedömer att vi har god förmåga att klara av kraven och att konsekvenserna inte blir så stora om vi misslyckas – då blir vi heller inte så stressade.

Jag möter många utbrända personer i mitt arbete. Problemen kommer eftersom vi har en tendens att tro att kraven är värre än de är, och vi undervärderar vår förmåga att klara av dem.

Kom ihåg att det här gör man för det mesta helt omedvetet, vi märker inte att vi har gjort en sådan här värdering av kraven och vår förmåga att klara av dem, vi bara känner oss stressade rätt som det är. Jag tror att om vi skulle kunna bli medveten om vilken bedömning vi gör, så kan vi också använda oss av det konstruktivt.

Det som påverkar om vi blir stressade är om situationen är förutsägbar, kontrollerbar och om den är bestående. Det är vår tolkning av det som händer som visar hur vi reagerar. En forskare (Lazarus) kom fram till att det som får oss stressade är både situationen i sig, vår tolkning av situationen, och de fysiska reaktioner som tolkningen ger oss. Skulle vi kunna ändra våra fysiska reaktioner inför det som stressar oss, då kommer vi inte heller att känna oss lika stressade. Och det är det man gör i stresshanteringstekniker som meditation, avslappning och andningstekniker.

Fysisk reaktion på stress

Det som händer fysiskt är att kroppen sätts i alarmberedskap. Det blir en snabb mobilisering av det sympatiska nervsystemet, via lymfsystemet som utsöndrar adrenalin, noradrenalin och kortisol. Kroppen är i beredskapsläge för att slåss eller fly. Men om det nu inte råkar vara en yttre fara, utan kanske bara en tanke som vi reagerar på så finns reaktionen kvar. Vi fortsätter att producera kortisol som finns längre kvar i kroppen, och som utsöndras från binjurebarken. Den fortsätter att utsöndra hormonet tills vi känner att vi klarat av situationen!

Men vad händer om du utsätts för konstant stress?

Då tömmer vi ut kroppens resurser, och kroppen reagerar med utmattning. Det som först reagerar är matsmältningsorganen, sexlusten mm, och i svåra fall leder utmattningen till döden.

Om man utsöndrar noradrenalin, eller kortisol beror på vilken sorts stress det är. Mycket adrenalin under kort tid är bra, det gör oss effektiva och är en effektiv stressrespons. Men om vi upplever situationen hotfull eller att vi inte kan kontrollera den då frisätts kortisol som är mer skadlig och stannar längre i kroppen.

Noradrenalin påverkar hjärtaktiviteten så att det slår fortare, och det är ett hormon som sliter på hjärtat och artärerna på lång sikt.

Kortisol påverkar fettmekanismen. Det är hopplöst att försöka gå ner i vikt om man är stressad! Dessutom stannar kortisol längre kvar i kroppen och gör mer skada fysiskt. Kortisol påverkar immunförsvaret negativt och kan skada blodkärlen och ge åderförkalkning.

Hur vi reagerar fysiskt i den situation som stressar oss påverkar hur vi värderar situationen. Om man kan påverka sina tankar, alltså den tolkning man gör så kan man bli mer stresstålig. Det ska jag skriva mer om under rubriken hur du kan hantera stress.

Maila mig gärna och kommentera det jag skriver, om du tycker det är bra eller inte, om det har gett dig något och om du har nytta av det! Då vet jag ju också om det är någon som läser det jag skriver…. 😉

Kontakta mig

Har du frågor och funderingar?

Kontakta mig här för att få svar. Ring mig gärna på tel 054-190 111
eller skriv!

Rulla till toppen