Lär dig se auran

Träna dig att känna och avläsa de tre tydligaste auranivåerna

Den eteriska auran

Denna del av auran är tätast och den finns 1- 2 cm runt kroppen. När man gör övningar för att stärka kienergin, blir denna aura tät, som ett skyddande fält runt kroppen. Spänningar och obalanser som finns i den fysiska kroppen känns här som energiförtätningar. Dessa kan man frigöra under en reikibehandling så att energin kan flöda fritt igen. Här finns cellminnen och fysiska trauman lagrade.

Den emotionella auran

Denna aura är tunnare än den eteriska och här kan man avläsa känslor och minnen. Genom att lägga uppmärksamheten på denna del av auran kan man uppfatta hur någon mår. Här lagras och visar sig känslor som ilska sorg och rädsla, och de har en långsam energivibration. Så länge de finns obearbetade i auran tar de energi från den fysiska kroppen och kan efter några år ge upphov till sjukdomar.

Den mentala auran

Detta är det yttersta skikt som går att förnimma i händerna. Här lagras tankar och stress. Med denna aura relaterar vi till världen omkring oss och tolkar de intryck vi får. Vi kan tömma oss på energi genom relationer som inte är stödjande för oss eller ta emot energi från andra. Auran omges av det jag kallar integritetsfält. Har vi en tät yttre kant i auran så har vi lättare att sätta gränser och bejaka vad vi själva känner och behöver, men har vi ett tunt yttersta skikt är det lätt att vi påverkas av andra människors känslor. Med ökad självinsikt kan vi skapa en tätare integritetskant.

Det finns fler nivåer i auran, en astral energiaura. Här kan vi lägga märke till andra i ett helt rum, eller förflytta oss med hjälp av tanken till en annan plats.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen