Auran – ett hologram

Auran är som ett hologram med olika dimensioner och nivåer av information

Här får du lära dig om några fler nivåer som finns i auran som har varit okända för många, till exempel orsaksauran, astralauran och orienteringsauran.

Många människor tror att auran är en enda energi, och att man kan fånga auran på kort eller göra en auraavläsning och att det verkligen är hela auran vi ser. Så är det aldrig. Även den duktigaste auratolkare kan bara se en ytterst liten del av all den information som finns i auran. Man kan likna auran vid ett hologram. Står du i inte på rätt sätt I förhållande till hologrammet kan det hända att du inte ser något alls utan bara en svart yta. När du sedan står så att du får syn på bilden upplever du en helt tredimensionell bild. På samma sätt är det med auraseende. Är du inte själv på rätt våglängd för att uppfatta auran ser du kanske inget alls.

Jag ska här berätta för dig hur du kan öppna dig för aurans alla fantastiska dimensioner och färger, men först måste du veta vad det är du kan förvänta dig att se.

Auran är inte bara något så enkelt som en beskrivning av personligheten utan är också en förbindelselänk till världar och dimensioner vi inte ens kan drömma om. Auran förbinder oss med våra tidigare och kommande liv, med världsaltet, med andevärlden och med hela universum. Genom att aktivera olika delar av auran kan vi få tillgång till kunskap och upplevelser från framtiden och det förflutna. Vi kan stå I förbindelse med vem vi vill, oavsett tid och avstånd och vi kan också flytta medvetandet och vara var vi vill I det kollektiva medvetandets rymd. Här finns en oändlig källa till kreativitet och visioner. Här finns svaren vi länge sökt och här finns den evigt kravlösa kärleken – universums sanna väsen.

Det första du kanske ser är vibrerande ljus, en slags täthet omkring den du betraktar. Denna täthet visar energiauran, den del av oss som förankrar vår ickefysiska varelse i den fysiska världen. Denna energi är lika fysisk som all annan materia vi ser omkring oss, och allt har en aura, ett energifält. Men man brukar bara säga att djur och människor har auror eftersom de har en individuell personlighet, om man pratar om döda ting eller växter är det bättre att kalla det för energifält.

Från energiauran sänder vi ut en tunnare aura av tunna ljustrådar som verkar uppkomma helt av sig själv och kan förändras med medvetandet, bli stor som ett hus eller liten och dra in sig helt I kroppen (vid koma) Det är orienteringsauran, den del av auran som orienterar sig I omgivningen och avläser andra människors aura, känslor, tankar och förväntningar. När man mäter auran med pekare är det orienteringsauran man avläser och den är definitivt inte sanningsenlig, utan den anpassar sig till omgivningen och styr också mönstret I energiauran och integritetsauran, som också är en undernivåer till energiauran.

Tittar du djupare på personen kanske det börjar dyka upp enstaka färger, stora fält av färg på olika ställen runt omkring personen. På denna fokuseringsnivå kan du fånga upp personens avsikter och känslor. Det är avsiktsauran. Här ser du vad den du tittar på omedvetet vill förmedla ut till omgivningen, en livsberättelse om vilka relationer personen lägger sin uppmärksamhet på, vad hon känner, är rädd för eller önskar. När du är intonad på denna nivå kan det hända att du själv känner samma känslor som den du betraktar!

Nu kan du välja att titta ännu djupare. Du kan välja att se chakran – och är du nybörjare eller någon som inte ser auran så tydligt avläser du troligtvis bara de översta nivåerna av information som finns i varje chakra. Men du bör veta att chakran är det mest intima och personliga information vi har om oss själva i den fysiska världen. Här finns våra drifter, våra sexuella läggningar, vårt karma och sådant som vi helst vill dölja för andra. Det kan vara rädslor vi inte vill kännas vid som avundsjuka eller promiskuitet. Det gör mig alltid obehaglig till mods om jag råkar se någons chakra, för det är som ett hål till människans innersta hemligheter och jag vet att man kan råka se de mest skrämmande eller förvånande saker hos de mest alldagliga personer, och tro mig, det vill du inte! Det är som att titta på en obehaglig operation om man skulle tycka det är obehagligt att se blod.

Det händer att jag avläser chakran åt människor, men då alltid I ett speciellt syfte. Jag kan till exempel välja att se ett chakras karmanivå, vilket karma som är aktivt I personens liv just nu och varför, eller också kan jag se ett chakras energimängd (vilket är det minst personliga) för att avläsa eventuella fysiska sjukdomar I det organ som chakrat står I förbindelse till. Jag skulle rekommendera dig att gå till någon som avläser chakran om du har mycket stort förtroende för personen, och inte utlämna dig så djupt innan du vet vilken nivå av chakrana personen avläser.

Tittar du djupare ser du att formerna och färgkombinationen förändras och du ser sm

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen