Hur livsenergin omvandlas i kroppen till fysisk energi

Hur ki omvandlas i kroppen  Här ska jag berätta om den mycket intressanta funktionen hur en atom som är positivt eller negativt laddad energi) kan bli till en känsla i kroppen. I reiki tror man att ki är en energi som blir antingen minus (yin) eller plusladdad

Ska man öppna och stänga chakran?

På många kurser i medialitet börjar man med att göra en meditation där man öppnar sina chakran. Man säger att det är viktigt att stänga chakran. Jag säger istället att an inte alls ska stänga sina chakran, för de har inte med hur mycket mediala intryck

Kronchakra

När du känner dig trött kan du visualisera att du öppnar ditt kronchakra, en skimrande fontän av ljus och livsenergi. I varje chakra finns en utåtgående virvel där vi ger ut energi och en inåtgående virvel där vi hämtar energi. Från kronchakrat hämtar vi energi

Aura och chakra, introduktion vad det är

Många tror att chakran har en bestämd färg. Så är det inte. Jag har sett chakran eftersom jag är född med auraseende och kan garantera att det inte är så. Varje människa har en individuell energifrekvens, man kan säga en unik ton - en själston i

Övningar för solar plexus

Jag kommer att skriva mer om chakran då och då, men till dess ger jag ge dig här några affirmationer och dagliga frågortill varje chakra som jag tycker är bra. De är tagna från en bok om chakran som heter "Chakrahealing för inre harmoni och

Övningar för hjärtchakrat

Jag kommer att skriva mer om chakran då och då, men till dess ger jag ge dig här några affirmationer och dagliga frågortill varje chakra som jag tycker är bra. De är tagna från en bok om chakran som heter "Chakrahealing för inre harmoni och

Övningar för halschakrat

Jag kommer att skriva mer om chakran då och då, men till dess ger jag ge dig här några affirmationer och dagliga frågortill varje chakra som jag tycker är bra. De är tagna från en bok om chakran som heter "Chakrahealing för inre harmoni och

Övningar för pannchakrat

Jag kommer att skriva mer om chakran då och då, men till dess ger jag ge dig här några affirmationer och dagliga frågortill varje chakra som jag tycker är bra. De är tagna från en bok om chakran som heter "Chakrahealing för inre harmoni och

Övningar för kronchakrat

I varje chakra finns en utåtgående virvel där vi ger ut energi och en inåtgående virvel där vi hämtar energi. Från kronchakrat hämtar vi energi från solen och från den andliga världen. Här kan vi dra till oss och manifestera den tunnaste och mest högfrekventa

Chakrameditation

Varje chakra är en symbol för ett livsområde. När man mediterar över sina chakran aktiverar man också det livsområde som chakrat symboliserar, och man får mer harmoni, visdom och energi i sitt liv. Det finns många olika chakrameditationer, här får du en enkel och alldeles