Reikins ideologiska bakgrund

Här ska jag skriva lite om reikis historiska bakgrund och de värderingar som finns i reiki, som jag läst och lärt mig den.

Reiki härstammar från Buddismen, och de värderingar som finns i reiki finns också i buddismen och framförallt i taoismen. Buddismen strävar efter upplysning, och reiki är en sådan metod, att leva harmoniskt med sig själv och sin omgivning. Nära detta heliga berg där jag tog bilden, finns tendaibuddismen representerad. Jag fick en rättelse med email: Kurama-dera hører ikke til Tendai mere, men til ”Kuramas Lysende Sekt”. Tendai är Mikkyos, japansk tantrisk buddism. Tendai och Mikkyos är två huvudsekter som härstammar från Kina. I dessa använder man indiska kraftsymboler att meditera över, bland annat en av symbolerna som används i reiki, harmonisymbolen, kommer från Tendaibuddismen, och fanns på väggen inne i ett tempel jag såg. (medan vi i Sverige har lärt sig att de ska vara hemliga av tidigare reikimästare.)

Om reikis grundare och varför han började med reiki

Reiki är ett allmänt ord för healing i japan. Det vi kallar reiki är Usui Shiki Ryoho – Usuis metod för naturligt helande. Mikao Usui levde mellan 1865 – 1926 och det var han som utvecklade reiki. Reiki är helt och hållet en japansk metod. När Usui var fyra år skickades han till en tempelskola och tränade som tolvåring i kampsporten Aiki Jutsu där han uppnådde mästargraden.

Efter skolan var han buddistmunk men bodde inte i ett tempel utan gifte sig och fick två barn. Familjen bodde i en förort till Tokyo och Usui arbetade som sekreterare åt en politiker. Samtidigt öppnade han en mottagning i Tokyo där han undervisade och tog emot patienter och behandlade dem med sin egen utformade healingmetod som var grundat på traditionell kinesisk medicin och taoistisk kigong – Usui Shiki Ryoho. Den gick framför allt ut på att lära folk att hela sig själva genom att leva sundare och med andliga värderingar, till exempel att visa respekt för allt levande. Precis som min vision med AlphaOmega reiki. Det var stor fattigdom och läkarbesöken dyra och därför sökte sig många till Usui som behandlade dem och gav dem reiju till ett mycket lågt pris och ibland gratis. Ryktet om honom spred sig och han inbjöds att undervisa i sin healingmetod på flera platser i landet.

1923 drabbades Tokyo av en stor jordbävning och minst 140 000 människor dog i branden som följde. Usui arbetade outtröttligt dag och natt med att hjälpa så många som möjligt. På Usuis minnessten står det att han ”kärleksfullt sträckte ut sina händer mot det lidande folket.”

Enligt berättelsen fick Usui förmågan att hela efter en 21-dagars meditation på det heliga berget Kurama Yama. Han gjorde en sådan meditation men han arbetade med sin healingmetod långt innan dess. Ingen av hans tolv elever som fortfarande lever har hört att denna meditationsresa skulle ha någon speciell betydelse, eller att han då fick några kraftsymboler i en vision. Men när jag och min guide var på Kurama Yama så gick vi till en reception och frågade efter var Usui satt och mediterade, och då blev vi visade till platsen. Så det är nog många före oss som frågat efter honom!

Det var en av Usuis elever, Hayashi som utvecklade reikimetoden och delade upp undervisningen i första och andra graden, handpositionerna, införde att man skulle använda kraftsymboler och de initieringar som finns. Han kallade den för Hayashis metod för helande och startade egen klinik. Idag kallas den i Japan för ”västerländsk reiki.”

Reiki har stora likheter med Aikido, och grundaren var vän med mannen som grundade Aikido. När de kom till väst har de förlorat mycket av värderingarna eftersom vi anpassat dem efter kristet tänkande. Nu håller vi äntligen på att få tillbaka de ursprungliga värderingarna. Här ska jag berätta om några av dem!

Några av värderingarna man ska leva efter när man använder reiki är bl.abuddhismens ”tre juveler” som man kallar dem:

Avstå från ont, gör gott och stilla ditt medvetande

Det är en bra sammanfattning av de fem levnadsprinciperna i reiki! I buddismen och i reiki tror man på karma, som innebär att goda handlingar leder människan till insikten att allt är ett, upplysning.

Att leva i harmoni med alltet är viktigt i reiki. Vägen att uppnå självförverkligande och lidandets upphörande kallas den åttafaldiga vägen. Den symboliseras av ett hjul med åtta ekrar och symboliserar att allting samverkar samtidigt med varandra.

Den åttafaldiga vägen i buddismen:

Fullkomlig förståelse
Fullkomlig känsla, beslutsamhet
fullkomligt tal
Fulländad handling
Fulländat livsuppehälle
Fulländad ansträngning
Fulländad medvetenhet
Fulländad koncentration

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen