Multidimensionellt medvetande

Att tänka multidimensionellt istället för linjärt

Jag tror att vi lever i ett universum som är oändligt på många olika plan, men det är ett universum med ett gemensamt medvetande. Om man kan träna sig att vidga sitt medvetande bortom den materiella världen kan vi uppleva flera olika dimensioner samtidigt, eftersom tiden inte finns om det inte finns materia.

Det linjära tänkandet innbär att vi tänker i form av dåtid och framtid, tidigare liv och kommande liv. Vi tror att vi är åtskilda från varandra, och vi börjar tro på brist, att det inte finns tillräckligt. När vi istället börjar tänka att vi är ett, ser vi att vi alltid får det vi behöver och att det som är bra för andra är bra för oss själva.

Det är detta jag har tränat mig i, och jag tror att det är fullt möjligt att röra sig i parallella dimensioner, att förflytta sitt medvetande framåt och bakåt i tiden, och till och med att hämta kunskap från andra världar, besöka andevärlden precis som de besöker vår värld, och uppleva olika andliga dimensioner i den här världen!

Det är en mycket praktisk kunskap, att kunna se hur något, till exempel en bok jag skriver, kommer att se ut när den är färdig, det sparar tid…

I vardagen är jag uppmärksam på de händelser som verkar vara sammanträffanden, de talar om vart vi är på väg. Och det verkar också som att ju mer vi tror på en värld där vi blir vägledda, ju mer blir det så!

Jag brukar berätta på kurserna något som förvirrar de flesta, och det är att jag tror att det inte finns en enda fysisk dimension heller, utan att världen svarar mot de föreställningar vi har om den. Om vi tror att vi är vägledda, kommer vi att bli vägledda och om vi tror att världen är en kärleksfull plats kommer vi att mötas av

kärlek i världen. Och om vi tror att andevärlden är kärleksfull så är det bara den sortens andevärld vi får tag i och behöver aldirg vara rädda för det okända!

Om vi istället tror att allt händer av en slump, så blir det så!

De fysiska naturlagarna verkar svara mot våra föreställningar, och därför kan man inte säga att någon tro är mer riktig än den andra, man kan inte ens säga att man kommit högre eller längre i sin andliga utveckling än någon annan, eftersom det bara är i den dimension vi råkar befinna oss i. Det här tycker jag är ett mycket stödjande och ödmjukt förhållningssätt, för det betyder att ingen har mer rätt eller fel än någon annan, för vi kanske lever i olika fysiska universum.

Och det är mycket enkelt att komma i kontakt med detta multidimensionella universum. Det viktigaste är att tro att det är möjligt och att det finns världar inuti världar i oändlighet och att medvetandet är ett och evigt.

Detta är första gången jag skriver ner detta som jag brukar ta upp på föreläsningar och kurser och jag hoppas att du har lika mycket nytta av detta tänkande som jag. I framtiden kanske det blir en bok. Och i vilket fall som helst har du fått ett nytt perspektiv hur man kan tänka och leva på ett annat sätt.

Sedan är det bara att sätta igång…

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen