Shamballameditation

Shamballameditation I denna meditation ska du färdas till Shamballa i din ljuskropp, och det gör man i meditation. Du behöver inte fundera över om det du upplever är sant eller om det är din egen fantasi. Vårt undermedvetna upplever visualiserade meditationer som något verkligt, och vi reagerar