Tarotkortens bakgrund och mystik

Det verkar som att korten är universiella arketyper. Nu har man också kunnat koppla korten till de 22 hebreiska bokstäverna i den judiska mystiska traditionen i Kabbala i Skapelsens bok. De sägs vara universums byggstenar.
En teori som jag tror på är att tarotkorten visar i symbolisk form alla skeenden under ett liv och hur man kan hantera dem för att uppnå visdom. En psykologisk karta över livet och känslor kan man säga.

Det är inte någon som vet exakt varifrån tarotkort härstammar. Det mest troliga är att munkar skapade tarotkorten i klostren under medeltiden, och det är därför korten har bibliska motiv.

På 1700-talet började man hänvisa till att tarotkorten härstammade från Egypten. En tradition säger att korten ska härstamma från Egypten. (En av de mer populära kortlearna heter just Thoth tarot, som syftar på denna berättelse. Thot är den egyptiska guden, som var magins gud. Egyptierna nedtecknade visdomen i 22 bilder, den stora arkanan.)

Sedan sägs det att korsriddarna fick tag i korten på medeltiden och förde dem till europa. Men om detta är sant vet vi inte, men vi vet att de användes på medeltiden.

Det man vet med säkerhet är att tarotkort finns skrivet om på medeltiden, år 1392. Den franske kungen Karl VI köper ”tre färglagda kortlekar”, och finns i bokföringen. måladeav Jacquemin Gringonneur. Det finns en samling av tidiga tarotkort med av sjutton kort i Bibliothèque Nationale i Paris. Dräkterna på bilderna på tarotkorten härstammar från 1400-talet.

Det finns kända tarotkortlekar från 1400-talet.

Våra vanliga spelkort härstammar också från tarotkorten.

Tarot är ett gammalt ord som man kan läsa både framlänges och baklänges. Det är inte någon som vet exakt varifrån tarotkort härstammar.

Men alla dessa ord finns i ordet Tarot:

Taru (hindu): ”kortlek”

Tarotee (franska): ett mönster på kortens baksida

Orat (latin): ”prata, argumentera”

Rota (latin): ”hjul”

Torah (hebreiska): ”Lagen”

Tarosh (egyptiska): ”den kungliga vägen”

Thoth Egyptiskt gud för visdom och magi

Ator från den egyptiska gudinnan Hathor

Troa (hebreiska): ”port”

Rulla till toppen