Vad är Karuna Reiki och ursprunget

Jag är utbildad lärare i Karuna reiki men håller inte kurser. Jag har sett att man inte behöver ha kurser eller intieringar i denna metod, det går bra att lära sig ändå. Vi behöver bort från det kommersiella i healing. Här får du en gratis onlinekurs i Karuna reiki av mig.

Vad är Karuna reiki?

Karuna reiki har inte sitt ursprung i reiki utan skpades av reikimästare som utformat metoden på samma sätt som reiki och därför lade dom till ordet reiki efter Karuna. I traditionell reiki använde man inte symboler, utan istället ljud och mantran för att komma i kontakt med den helande kraften, så därför har metoden ganska lite med traditionell reiki att göra.

Det är en samling symboler (fokuseringspunkter) skapade i USA på 1980-talet av en grupp reikimästare för att rikta energi mer specifikt till vissa saker, till exempel att hela problem som uppstått i tidigare liv, få kontakt med andevärlden mm.

Eftersom de är mer inriktade på ett speciellt område, använder man dem som mer tankekraft och det är skillnaden mot reikis symboler, som är mer medvetandehöjande.

Därför är karuna reiki mer mental kraft än reiki och därför möjligt att missbruka. Därför ska du bara använda symbolerna och avsikten på dig själv eller de personer du fått tillåtelse att göra det på.

Karuna reiki behöver du inga kurser för att använda. Jag har av erfarenhet sett att människor haft behållning av metoden helt utan kurser och initieringar.

Karunareiki blir vad du gör det till. Jag tror mer på teknikerna och människans egen kraft att öppna sig för helandet, än energiöverföring genom initieringar.

Jag tror till och med att man kan öppna, initiera sig i Karuna reiki genom att använda symbolerna på det sätt de är gjorda. Ifall du har gått fortsättningskursen i Reiki, för man använder Karuna reiki på samma sätt.

När vi börjar tro på vår egen kraft att själv öppna oss för en viss helande energi, då kan den verkliga andliga utvecklingen tlll healer börja!

Rulla till toppen