Sömnparalys och Ut ur kroppen upplevelser


Sömnparalys är ett förstadium till ut-ur kroppen upplevelser

Det finns ett tillstånd där man vaknar men man kan inte röra kroppen. Detta tillstånd upplever de flesta som mycket obehagligt men jag tror att det är ett förstadium till att kunna skilja själen från kroppen, UKU, och när man väl har lämnat kroppen försvinner den obehagliga upplevelsen under sömnparalysen. Här har jag försökt ta reda på varför tillståndet uppkommer.

När man är i det här medvetandetillståndet upplever man att man är vaken och helt förlamad och att det man upplever är helt verkligt, att man vaknar och inte kan röra sig. Man kan uppleva skräckfyllda saker, syn och hörselintryck och närvaro av människor eller väsen i rummet fast man är helt ensam. Detta kallas hypnagoga hallucinationer och innebär att man drömmer fast man är vaken.

Jag har själv upplevt det här tillståndet många gånger, att jag har vaknat utan att kunna röra mig och sedan brukar jag höra ett ringande ljud i öronen och känna en energivibration i kroppen.

För mig är tillståndet inte obehagligt längre för jag har lärt mig att när jag vaknar och är i det här i det här medvetandetillståndet kan jag lämna kroppen. Om du skulle råka ut för samma sak, så föreställ dig att du ska resa dig ifrån din kropp.

När du har lyckats lämna kroppen försvinner alla intryck som är hallucinationer, man ser rummet som det verkligen ser ut och man upplever sig fortfarande som helt vaken. I detta tillstånd kan man färdas vart som helst i hela universum, men det brukar inte hålla i sig mer än några minuter. Men jag tycker att det är det intressantaste man kan vara med om i livet, att uppleva att man kan existera utan kropp.

www.Anna-Lena.se/kurskalender

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen