Så här lär du dig att tolka Tarotkorten

Stora och lilla arcanan

Tarotkorten innehåller 78 kort man måste kunna, och består av två delar.Det är Stora och Lilla Arcanan, som betyder hemlighet. Alla kort har både en positiv och negativ betydelse. Dvs. inget kort är bara negativt eller positivt.

Stora Arcanan
Stora Arcanan är minst, men berör stora händelser i livet. Den består av 22 kort, numrerade från 0 till 21. Den innehåller mindre kort än lilla arcanan men heter så eftersom den innehåller de största och viktigaste valen i livet, psykologiska arketyper från alla kulturer – allt som kan hända under ett liv, kärlek, död osv.

Varje kort i Stora Arcanan representerar olika steg i livet, medan den Lilla Arcanan handlar om vår omvärld, händelser och hur vi blir bemötta.

Stora Arcanan består av 22 kort, numrerade från 0 till 21. Den innehåller mindre kort än lilla arcanan men heter så eftersom den innehåller de största och viktigaste valen i livet, psykologiska arketyper från alla kulturer – allt som kan hända under ett liv, kärlek, död osv.

Varje kort i Stora Arcanan representerar olika steg i livet, medan den Lilla Arcanan handlar om vår omvärld, händelser och hur vi blir bemötta.

Lilla Arcanan

Lilla Arcanan består av 56 kort uppdelade i fyra sviter; Stavar, Svärd, Bägare och Mynt (Pentagram). Dessa kort finns i vanliga spelkort, där de sviterna förvandlats till Spader, Klöver, Hjärter och Ruter. Tarotleken har Page, Knekt, Drottning och Kung, men i den spelkorten finns inte Page. Det enda trumfkortet som finns kvar i den moderna kortleken är Narren, som har blivit Jokern.

De fyra sviterna i Lilla Arcanan representerar de fyra elementen Jord, Eld, Luft och Vatten som representerar olika delar av livet. De innhåller tio kort vardera, samt prinsessa, knekt, drottning och kung.

Kort översikt:

  • Stavar (eld) representerar aktivitet, initiativ, handlingskraft,
  • Svärd (luft) representerar tanke, intellekt, kommunikation, möjligheter eller svårigheter och motgångar.
  • Bägarna (vatten) representerar känsloliv, kärlek och tillfredsställelse.
  • Mynt (jord), representerar materiell trygghet; pengar, arbete, bostad, m.m.