Distanshealing

När man gör distanshealing på någon i den lappländska och shamanskt traditionen flyttar man sitt medvetande till den man ger healing och kan till och med känna att man är där.

Man kan känna i sin kropp var den andra personen har ont.